טיפוח כישורים ומיומנויות חברתיות

מטרתו של האימון האישי לטיפוח מיומנויות וכישורים חברתיים היא להקנות כלים שיאפשרו ויבטיחו השתלבות טובה ומקדמת במסגרות החברתיות השונות.
להתנהלות טובה במישור החברתי השלכות כמעט על כל תחומי החיים, ומכאן החשיבות הרבה לטיפוח המיומנויות והכישורים החברתיים ולמתן מענה נכון במקרה בהם מתעוררים קשיים.

מיומנות חברתיות הן מיומנויות אשר מאפשרות ותורמות לקיום קשרים ותקשורת בין-אישיים תוך שאנו יודעים לעשות בהן שימוש בעיתוי ובסיטואציה הנכונים. בין המיומנויות והכישורים החברתיים ניתן למנות את: הבנת כוונתו של האחר, היכולת להקשיב לאחר ולהביע את עצמנו, זיהוי רגשות של אחרים ושלנו עצמנו, אמפאתיה לרגשות הזולת, יזום קשרים והצטרפות לקבוצות חברתיות, היכולת לזהות קונפליקט ולפעול לפתירתו באמצעות משא ומתן, וויסות רגשות בסיטואציות הכוללות מגע חברתי, התמודדות עם תסכולים כתוצאה מסיטואציות חברתיות, מסוגלות לשמירה על מערכות יחסים תקינות לאורך זמן, ועוד…

ככל אימון בשיטת "משעולי הצלחה" גם האימון לטיפוח מיומנויות וכישורים חברתיים מתחיל בזיהוי הקושי והבנת מקורו, בכדי להתאים את התהליך והכלים הנרכשים בו באופן מיטבי למתאמן ולאתגרים היחודיים איתם הוא מתמודד.

קשיים בכישורים ומיומנויות חברתיות יכולים להתבטא במגוון דרכים. אצל ילדים נוכל לראות קושי חריג לקבל הפסד במשחק, צורך בשליטה תוך אי התחשבות בצרכיו של האחר, הצקה והעלבת ילדים אחרים, מופנמות וחוסר בטחון בסיטואציות חברתיות, נטייה להעלב בקלות וקושי להתמודד עם תסכולים, קושי בשמירה על קשב, המנעות ממגע או סביבה רועשת, ועוד…

קשיים אלה יבואו לרוב כתוצאה, או בשילוב, קשיים בתחומי חיים נוספים. ייחודו של התהליך האימוני בשיטת "משעולי הצלחה" הוא בפתרון הכולל הניתן תוך התאמת הכלים הנרכשים במהלך האימון למכלול האתגרים בחייו של המתאמן.

אימון אישי לילדים

בשנים הראשונות לחייהם לומדים ילדים את שפת הדיבור החברתי, את שפת הרגשות, המחוות, הבעות הפנים, נורמות ההתנהגות, החוקים והערכים הקשורים בחברה.
קיים קשר הדוק בין יכולתו של הילד ליצור קשרים חברתיים יעילים לבין התפתחות הביטחון העצמי, התפתחות קוגניטיבית והתפתחות רגשית תקינה, ומכאן החשיבות הרבה בטיפוח מיומנויות וכישורים חברתיים בגיל הילדות כמו גם בטיפול הנותן מענה מקצועי וטוב במידה ומתעוררים קשיים.

personal-training-for-children-LBבתהליך האימוני מתנסה הילד בהתמודדות מונחה עם סיטואציות חברתיות הלקוחות מעולמו, תוך שהוא עושה שימוש בכלים אותם מעניק לו האימון להתמודדות עם קשיים ומציאת פתרונות משלו למצבים חברתיים מורכבים בהם הוא עשוי לפגוש.
שלב זה חיוני לבניית הבטחון העצמי ותחושת המסוגלת של הילד כהכנה לשימוש נכון וטוב בכלים אותם הוא רוכש בתהליך האימוני, בסיטואציות החברתיות האמיתיות בהן הוא פוגש.

בשלב מאוחר יותר ישולבו בתהליך גם משימות בית שיאפשרו למתאמן תרגול המיומנויות והכישורים החברתיים הנלמדים במפגשי האימון והעתקתם אל המפגשים החברתים האמיתיים עם בני גילו, או בני משפחתו, תוך הטמעת הכלים שרכש בתהליך האימוני.

למעורבות ההורים בתהליך האימוני חשיבות רבה והיא תורמת באופן משמעותי להשגת מטרות האימון.
בשיטת "משעולי הצלחה" ניתנים ליווי ותמיכה הן לילד, הן להוריו, ובמידת הצורך גם לצוות החינוכי.

~ ~ ~

לפרטים נוספים, התייעצות, קביעת פגישה, וכל שאלה – אני כאן לרשותכם »»

שלכם,
זוהר מור.

עם התגית: , , , , , , , , , , , , , , , ,
פורסם ב-אבן זוהר אימון אישי